وبسایت مرجع مکتب عرفان کیهانی حلقه

محمدعلی طاهری

زامبی‌گری

پاسخ استاد محمدعلی طاهری با چند پرسش در مورد زامبی‌گری:

 چه عاملی باعث افزایش زامبی‌ها خواهد شد؟
آیا در عرفان حلقه راه درمانی برای افرادی که به زامبی‌گری مبتلا شده‌اند وجود دارد؟
آیا موضوع زامبی‌گری به ویروس‌های غیرارگانیک و حلقه‌های تشعشع دفاعی مربوط می‌شود؟
آیا حلقه‌های تشعشع دفاعی در زمانی که افراد در سطح وسیع مبتلا به زامبی‌گری شده‌اند آزاد خواهد شد؟

 شیوه زندگی، تفکر و کثرت‌گرایی انسان‌ها و دور شدن از معنویت عامل اصلی شیوع زامبی‌گری و یا بیخودی‌گری است.
موضوع کلی زامبی‌گری در دوره نظام جدید مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد، اما این پدیده جهانی است و رو به افزایش است.
مراحل مقدماتی آن در جریان است و سیر افزاینده آن به زودی مشهود می‌شود.

این موضوع به تشعشع دفاعی ارتباطی ندارد، چون خود شخص به نحوی دچار بیخودی‌گری می‌شود و متوجه حدود خودش نیست و…
پس، چون این موضوع ربطی به تشعشع دفاعی ندارد، ارتباطی هم به آزاد شدن تشعشع دفاعی ندارد. در این رابطه نیاز به توضیحات مفصلی می‌باشد.
۸ تیر ۱۴۰۰

Loading