عرفان کیهانی حلقه محمدعلی طاهری

وبسایت مرجع مکتب عرفان کیهانی حلقه

محمدعلی طاهری

تلویزیون عرفان حلقه

شبکه تلویزیونی عرفان حلقه تمامی دوره های عرفان حلقه، دیدارها، سخنرانی ها و فرضیه های متعدد علمی حال حاضر محمد علی طاهری را بصورت 24 ساعته پخش می کند.

Frequency Satellite – فرکانس ماهواره‌ای :
Eutelsat 7B/A 11262 H 27500 3/4

اشتراک گذاری: