وبسایت مرجع مکتب عرفان کیهانی حلقه

محمدعلی طاهری

مرکز پژوهشی کازمواینتل

Cosmointel Inc مرکز اصلی مروج علم جدید Sciencefact و به عنوان مرکز نظارت بر تحقیقات و مطالعات “میدان شعوری” است که توسط محمدعلی طاهری، نظریه پرداز و مبتکر ایرانی، تاسیس شده است. بر اساس نظریه ها و آموزه های ایشان، تحقیقات علمی را سازماندهی می کند. تیم علمی و اجرایی مسئول این وب سایت به عنوان تیم R&D این مرکز شامل دانشمندان و محققان حوزه های مختلف علمی می باشد.

محمدعلی طاهری محقق و مبتکری است که به واسطه نظریه های خود از جمله “میدان های شعوری” و “شبکه شعور (اینترنت) کیهانی شناخته شده است. براساس مبانی نظری ” میدان های شعوری”، رفتار یک ذره در یک میدان شعوری با سایر میدان های شعوری متفاوت است، بنابراین شخصیت (شخصیت واقعی) آن نیز تفاوت پیدا می کند. رفتارهایی که هر ذره در میدان های شعوری می تواند داشته باشد شکل پذیری، ترکیب پذیری و تجزیه پذیری است؛ بنابراین امکان ترمیم ذرات تحت تاثیر یک میدان شعوری خاص وجود دارد. هرگاه پیوندی بین شعور کل (اینترنت کیهانی یا شبکه شعور کیهانی) و شعور اجزا (جسم) برقرار شود، ضمن تشکیل یک میدان شعوری خاص، شعور ذهن قادر به اسکن، اصلاح و ترمیم عملکرد اجزای مختلف وجود انسان خواهد بود.

مدیریت کلان تیم تحقیق و توسعه، ساختاربندی کلی فرایند علمی، نظارت نهایی بر پروژه ها و تصمیم نهایی در مورد نحوه استفاده و انتشار آنها، توسط آقای محمدعلی طاهری تعیین می شود. طی این مسیر، مشاوره و نظارت تیم های علمی تخصصی تحت هدایت ایشان تأثیر بسزایی در پیشرفت حرفه ای این مرکز خواهد داشت.