عرفان کیهانی حلقه محمدعلی طاهری

وبسایت مرجع مکتب عرفان کیهانی حلقه

محمدعلی طاهری

دشارژ انرژی و شارژ منفی انرژی چه فرقی باهم دارند؟

پاسخ استاد محمدعلی طاهری: دشارژ یعنی تخلیه و شارژ یعنی پر شدن؛ به عبارت دیگر، درست مقابل همدیگر هستند. در ضمن، دشارژ انرژی هم شامل تخلیه انرژی منفی می‌شود و هم تخلیه انرژی مثبت. اما شارژ انرژی منفی فقط شامل…

تقاضای مدارک

مربیان و افرادی که نظام قدیم را گذرانیده‌اند اکنون می‌توانند از آکادمی تقاضای مدارک مورد نیاز خود را داشته باشند. آکادمی مدارک را به دو زبان انگلیسی و فارسی برای مربیگری و یا طی دوره‌های عرفان حلقه، موجودات غیرارگانیک، سایمنتولوژی…

پرسش در خصوص احتمال توقف مرگ با دستکاری‌های ژنتیکی و پیشرفت‌های علمی

پاسخ استاد محمدعلی طاهری: پیشرفت‌های تکنولوژیکی امکانات بسیار زیادی را برای انسان به ارمغان خواهد آورد ولیکن تصور کلی از اینکه مرگ متوقف می‌شود و … صرفا تبلیغ می‌باشد و نشان از این دارد که موضوعاتی اساسی و اصولی در…