وبسایت مرجع مکتب عرفان کیهانی حلقه

محمدعلی طاهری

گرامیداشت روز جهانی لغو برده داری

به نام خدا با سلام و نثار دعای خیر گرامیداشت روز جهانی لغو برده داری ضمن گرامیداشت روز جهانی «لغو برده‌داری»، این روز را به همه انسان‌های آزاده‌ای که رهایی بشر را از قید هر نوع بردگی اعم از بردگی…

انتشار تک مقاله «وحدت وجود کلمه» به زبان فارسی در ژورنال علمی کازمواینتل

انتشار تک مقاله «وحدت وجود کلمه» به زبان فارسی در ژورنال علمی کازمواینتل

به نام خدا با سلام و نثار دعای خیر موضوع: انتشار تک مقاله «وحدت وجود کلمه» به زبان فارسی در ژورنال علمی کازمواینتل با کمال خرسندی، بدینوسیله اعلام می‌دارد: نسخه زبان فارسی تک مقاله‌ ی «وحدت وجود کلمه» در حوزه…

روز جهانی «روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه» با رویکرد صلح، کرامت و برابری در یک سیاره سالم

به نام خدا با سلام و نثار دعای خیر روز جهانی «روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه» را با رویکرد صلح، کرامت و برابری در یک سیاره سالم پاس می داریم و با همه وجود از آن حمایت…

وقاحت و دروغگویی گروه اخراجی گنجینه کیهانی

به نام خدا با سلام و نثار دعای خیر موضوع: وقاحت و دروغگویی گروه اخراجی گنجینه کیهانی (آقای کیوان کیوانشکوه و خانم آیلا بهسام) بدینوسیله به اطلاع کلیه همراهان و علاقمندان مکتب عرفان کیهانی حلقه می رساند: گروه اخراجی گنجینه…

تبریک سالگرد فعالیت کمیسیون بین المللی آزادی مذاهب آمریکا

تبریک سالگرد فعالیت کمیسیون بین المللی آزادی مذاهب آمریکا

به نام خدا با سلام و نثار دعای خیر  بدینوسیله ضمن تبریک سالگرد فعالیت کمیسیون بین المللی آزادی مذاهب آمریکا، تشکر و قدردانی خود را از تلاش هایی که برای نجات و رهایی اینجانب از چنگال دژخیمان و گرفتن پناهندگی…