وبسایت مرجع مکتب عرفان کیهانی حلقه

محمدعلی طاهری

آکادمی طاهری

آکادمی طاهری(تورنتو)

آکادمی طاهری در سال ۲۰۲۰ در راستای همسان و استاندارد سازی درس نامه های عرفان حلقه، ارتقاء و شفاف سازی موضوعات درسی مطرح شده، طرح مباحث جدید، اصلاح مطالب تحریف شده (تحریفاتی که در خلال دهه گذشته به عرفان حلقه تحمیل شده است)، تکمیل مباحث ناقص، آماده سازی زمینه تحقیقات علمی و انجام آزمایشات لازم در این حوزه، پاسخگویی به کلیه سوالات  تاسیس گردید. برنامه و اهداف آکادمی طاهری به شرح زیر می باشد:

  1. «آکادمی طاهری(تورنتو)» اقدام به برگزاری یک دوره جامع فشرده از آموزه های پایه عرفان حلقه کرده تا از این طریق ضمن رسیدن به اهداف فوق، جلوی انحرافات ایجاد شده را گرفته و آموزه های اصلی نظری و عملی این عرفان را به علاقمندان و معرفت پژوهان ارائه کند. همچنین بتواند این آموزه ها را ثبت و ضبط و آرشیو نموده، از مصادره آنها توسط اشخاص و افراد سودجو و فرصت طلب جلوگیری نماید(اتفاقی که در دهه گذشته به کرات رخ داده است). ضمن اینکه برای مربیان محترم امانتدار و دلسوز و نسل آینده علاقمندان عرفان حلقه بعنوان مرجع تصویری دروس، کتاب های تخصصی، درسنامه های مدون کتبی، صوتی و تصویری را تهیه و عرضه کند.

  2. جهت رسیدن به وضعیت مطلوب، همچنین تا اصلاح درس نامه ها و استاندارد شدن آموزه های عرفان حلقه از طریق برگزاری این دوره ها، مدارک مربی گری بر اساس و طبق اصول مدیریتی عرفان حلقه، فقط توسط مرکزیت آکادمی با امضای موسس (محمدعلی طاهری) صادر میشود (اصل برای بهره برداری از عرفان عملی در عرفان حلقه، نیاز به ایجاد اتصال به حلقه های متعدد شبکۀ شعور الهی میباشد و این اتصالات، اصل لاینفک این شاخۀ عرفانی است. جهت تحقق بخشیدن به هر مبحث در عرفان عملی، نیاز به حلقۀ خاص و حفاظ های خاص آن حلقه میباشد. اتصال به دو دستۀ کاربران و مربیان ارائه میشود، که تفویضی بوده، در قبال مکتوب نمودن سوگندنامه های مربوطه، به آنان تفویض میگردد. تفویض ها، توسط مرکزیت که کنترل و هدایت کنندۀ جریان عرفان حلقه میباشد، انجام میگیرد – کتاب عرفان کیهانی حلقه ص۸۴ – کتاب انسان از منظری دیگر، چاپ۹،ص۸۸).

دروس آکادمی از طریق دو سایت مجزا برای معرفت پژوهان داخل ایران و خارج از ایران ارائه می شود:

 

چکیده یی مقدماتی از بخشی از عرفان حلقه است که از طریق تلویزیون حلقه، یوتیوب محمدعلی طاهری و مربیان عرفان حلقه (به صورت مجزا) و سایت نظام قدیم تدریس میشود.