وبسایت مرجع مکتب عرفان کیهانی حلقه

محمدعلی طاهری

نداشتن اجازه برای ایجاد تغییر در دروس

به نام خدا
مربی عرفان حلقه هیچ چیزی را نباید به دروس اضافه و یا کم و ایجاد تغییر بکند، ولو اینکه به رشته‌اش مربوط باشد (جانورشناسی، روانشناسی و …).
در غیر اینصورت، هرکسی به فراخور رشته تحصیلی و کاری خود یک نوع تغییر در این آموزه‌ها به وجود می‌آورد که پس از مدتی از اصل موضوع دیگر چیزی باقی نمی‌ماند و این مصداقی از خیانت در امانت و نقض کپی‌‌ رایت است.

با طلب خیر
محمدعلی طاهری
۸ تیر ۱۴۰۰

Loading