وبسایت مرجع مکتب عرفان کیهانی حلقه

محمدعلی طاهری

تبریک ماه مبارک رمضان۱۴۰۱

به نام خدا

با سلام و نثار دعای خیر

 فرارسیدن ماه مبارک رمضان، ماه رشد کمال و معنویت، خودسازی باطنی، ورزیدگی ظاهری و تسلط بر خود و فائق آمدن بر امیال و اعتیادها و هر آنچه که در مسیر رشد و معرفت و کمال انسان میتواند  ایجاد مانع نموده و راه رسیدن او را به سوی باطنی روحانی سد کند، همچنین آشنایی عملی با درد فقرا و محرومین جامعه و… را به همه جویندگان راه رشد و تعالی تبریک عرض میکنم و برای همگی پیروزی در این مجاهدت و این خودسازی را از خداوند متعال مسئلت می دارم.

با آرزوی توفیق الهی
بنیانگذار مکتب عرفان کیهانی حلقه: محمد علی طاهری
تورنتو: ۲/اپریل/۲۰۲۲ مصادف با ۱۳/فروردین/۱۴۰۱