وبسایت مرجع مکتب عرفان کیهانی حلقه

محمدعلی طاهری

تبریک ۱۳ بدر سال ۱۴۰۱

به نام خدا

با سلام و نثار دعای خیر

ضمن تبریک روز طبیعت (روز باستانی سیزده بدر)، امید است در این روز از آشتی با طبیعت و لذت باطنی این آشتی برخوردار شده و قدر این موهبت الهی را بدانیم و همواره تقدس آن را  بعنوان جلوه ای از تجلیات الهی در نظر داشته باشیم. چنین روزی فرصت مناسبی است برای رسیدگی و پاکسازی طبیعت و آشتی حقیقی و واقعی با آن.
از اینرو، ضمن گرامیداشت این روز فرخنده، از همه همراهان عزیز و محترم مجموعه عرفان کیهانی حلقه و همه علاقمندان به حفظ محیط زیست، در جهت حفظ و نگهداری و پاکسازی طبیعت به هر نحو ممکن، دعوت به عمل می آوریم.

با آرزوی توفیق الهی

بنیانگذار مکتب عرفان کیهانی حلقه: محمد علی طاهری
بنیاد صلح طاهری
تورنتو: ۱/اپریل/۲۰۲۲ مصادف با ۱۲/فروردین/۱۴۰۱