وبسایت مرجع مکتب عرفان کیهانی حلقه

محمدعلی طاهری

اپلیکیشن عرفان کیهانی

به نام خدا
با توجه به اینکه آکادمی طاهری (تورنتو) به دنبال تهیه اپلیکیشن عرفان کیهانی حلقه می‌باشد و تاکنون هیچگونه اپلیکیشنی در اختیار نداشته و هیچگونه اپلیکیشنی نیز معرفی نکرده است، از این رو، از کلیه کسانی که برای عرفان کیهانی حلقه هر گونه اپلیکیشنی تهیه کرده‌اند، درخواست می‌کنم که در جهت همکاری با مجموعه، اپلیکیشن خود را به آکادمی تحویل نمایند تا در صورت کارایی مناسب، مورد استفاده قرار بگیرد.

ضمن تشکر از این دوستان و با آرزوی توفیق الهی
محمد علی طاهری
۱۷ خرداد ۱۴۰۰

Loading