وبسایت مرجع مکتب عرفان کیهانی حلقه

محمدعلی طاهری

اطلاعیه تاسیس کمیته تخصصی فضای مجازی

به نام خدا

با سلام و نثار دعای خیر

رشد و گسترش روزافزون مکتب عرفان کیهانی حلقه باعث شده تا همه روزه تحت حمله و یورش های حساب شده ای در فضای مجازی قرار بگیرد. طراحان و مجریان این یورش ها دو هدف مهم را دنبال میکنند:

 ۱) افزودن به تعداد فالورهای خود (از طریق حمله به شخصیت ها و افراد مطرح و جریان های مهم بعنوان یک ترفند و شگرد کلی در فضای مجازی که مورد استفاده فالورجویان حرفه ای قرار میگیرد).

 ۲) تحقق اهداف و زد وبندهای پشت صحنه خود مبنی بر تخریب مکتب عرفان کیهانی حلقه و ترور شخصیتی اینجانب بعنوان بنیانگذار آن و توهین به شعور جمعی مجموعه عرفان کیهانی حلقه و…

 علت مغرضانه بودن این حرکت ها که بعضا بعنوان انتقاد صورت میگیرد(برای مثال: طرح شبه علم بودن مکتب عرفان کیهانی حلقه در حالیکه این مکتب صرفا عرفانی است و نه علمی. اما دارای تحقیقاتی است که از طریق آزمایشات علمی قابل اثبات است و یا طرح نظریاتی که در رشته های مختلف قابل طرح و بررسی است مانند کیهان شناسی شعوری و…) بخوبی مشهود بوده و نادیده گرفتن تعاریف و توضیحات این مکتب توسط این جریانات بوضوح مشاهده میشود. در حالیکه همواره تاکید شده که اگر انتقادی وجود دارد، بنا براخلاق حرفه ای منتقدان، لازم است بصورت مکتوب ارائه و مطرح شود تا پاسخ های مکتوب و مستند به آنها داده شود. اما این عوامل مایلند از طریق هوچی گری و جو سازی مجازی به اهداف خود جامه عمل بپوشانند.  

از اینرو: بمنظور هماهنگی مجموعه در قبال نحوه برخورد با اینگونه جریانات، «کمیته تخصصی فضای مجازی» تاسیس و راه اندازی شد. بدیهی است از این پس نحوه موضع گیری ها در قبال این حرکت ها، توسط این کمیته تعیین و تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد که تبعیت و هماهنگی از آن به همه عزیزان و همراهان دلسوز مجموعه توصیه میشود.

لازم به ذکر است: در موعد مناسب خود، پس از اینکه این حرکت در فضای مجازی، موضوع شیادانه طرح «فیک بودن اینجانب» و مدعیان دروغین «استادم کجاست؟» را به طرز مفتضحانه ای از صحنه بیرون راند، جوابیه لازم و ماندگار به این اظهار نظرهای دروغین، ناشیانه و مغرضانه ارائه خواهد شد.

                          با آرزوی توفیق الهی

        بنیانگذار مکتب عرفان کیهانی حلقه: محمدعلی طاهری