وبسایت مرجع مکتب عرفان کیهانی حلقه

محمدعلی طاهری

پیام تبریک شب یلدا ۱۳۹۹

به نام خدا

با سلام و‌ نثار دعای خیر

نظر به روی تو هر بامداد نوروزیست
شب فراق تو هر شب که هست یلدائیست
سعدی

شب یلدا بر همه ره پویان‌کمال و عاشقان کوی یار مبارک باشد.
عالم محضر اوست و محضر او‌جلوه ی شکوهمندش است، چه شب باشد و چه روز در او غوطه وریم. شب یلدا بهانه ایست تا به خود یادآوری کنیم ماییم که نیازمندیم و به شوق سحر با یار در راز و نیازیم.

با آرزوی توفیق الهی
محمد علی طاهری