وبسایت مرجع مکتب عرفان کیهانی حلقه

محمدعلی طاهری

پیام تبریک ولادت مسیح (ع) ۲۰۲۰

مژده اى دل که مسیحا نفسى مى آید
که از انفاس خوشش بوى کسى مى آید

به نام هستى بخش یکتا
زاد روز عیسى مسیح (ع) معلم مسلم عشق را بر همه مسیحیان عالم وپیروان و شیفتگان آن پیامبر گرامى تبریک عرض میکنم و امیدوارم رهنمودهاى او را در جهت گسترش صلح و دوستى به کار گرفته و از انفاس خوش او بر کالبد خسته و رنجور بشریت بدمند .

با آرزوى توفیق الهى
محمد على طاهرى