وبسایت مرجع

مکتب عرفان کیهانی حلقه

تبریک کریسمس

به نام خدا

با سلام و نثار دعای خیر

میلاد عیسی میسح(ع)، مظهر تجلی ناب ربوبیت و سمبل عشق الهی در لباس جسمانی را به همه مسحیان جهان بویژه مسیحیان ایران و همه انسان های طرفدار عشق و محبت، صلح و دوستی تبریک عرض میکنم.

با آرزوی توفیق الهی

بنیانگذار عرفان کیهانی حلقه: محمد علی طاهری

تورنتو: 24/دسامبر/2021 مصادف با 3/دی/1400