وبسایت مرجع مکتب عرفان کیهانی حلقه

محمدعلی طاهری

صدور مدارک مربیگری نظام قدیم مکتب عرفان کیهانی حلقه داخل کشور

به نام خدا

با سلام و نثار دعای خیر

موضوع: صدور مدارک

الف) قابل توجه معتمدین و معرفت پژوهان نظام قدیم مکتب عرفان کیهانی حلقه داخل کشور

همانطور که در اطلاعیه قبلی آمده است، گواهینامه‌های  نظام قدیم به دو زبان فارسی و انگلیسی (گواهینامه های پایان دوره معرفت پژوهی و گواهینامه مربیگری) برای متقاضیان در وب سایت نظام قدیم ایران بارگذاری شده است. بدینوسیله مجددا به اطلاع می رساند:

هزینه صدور گواهینامه‌های مربیگری (شامل گواهینامه‌های مربیگری فرادرمانی، سایمنتولوژی، عرفان حلقه، موجودات غیراُرگانیک) به دو زبان فارسی و انگلیسی (جمعاً هشت مدرک) که دارای«کیو آر» کد شناسایی از طریق سایت مرکزی آکادمی طاهری می باشند، برای معرفت پژوهان ایران: مبلغ ۲۰۰،۰۰۰ تومان

   برای کلیه معرفت پژوهانی که تا تاریخ اول مرداد ۱۴۰۲، نسبت به ثبت نام گواهینامه طی دوره‌های مکتب عرفان کیهانی حلقه (فرادرمانی، سایمنولوژی، عرفان حلقه، موجودات غیراُرگانیک) اقدام نموده‌اند، گواهینامه های فارسی و انگلیسی صادر شده است.

از تاریخ اول مرداد ۱۴۰۲ با توجه به اینکه همه افراد به هر دو گواهینامه‌های طی دوره فارسی و انگلیسی نیاز ندارند، ثبت نام مدارک فارسی و انگلیسی به صورت جداگانه انجام میشود.

هزینه صدور هر یک از گواهینامه های طی دوره نظام قدیم فارسی و یا انگلیسی: مبلغ ۲۰ هزار تومان

آدرس سایت نظام قدیم ایران:  http://Elementary.erfanhalghehacademy.com

ب) قابل توجه معتمدین و معرفت پژوهان نظام قدیم خارج از کشور

هزینه صدور گواهینامه مربیگری(شامل گواهینامه‌های فرادرمانی، سایمنتولوژی، عرفان حلقه، موجودات غیراُرگانیک) به دو زبان فارسی و انگلیسی(جمعاً هشت مدرک) که دارای«کیو آر» کد شناسایی از طریق سایت مرکزی آکادمی طاهری می باشد، برای معرفت پژوهان خارج از کشور: مبلغ ۱۰۰ دلار

هزینه صدور گواهینامه‌های طی دوره(شامل گواهینامه طی دوره‌های فرادرمانی، سایمنتولوژی، عرفان حلقه، موجودات غیرارگانیک) به دو زبان فارسی و انگلیسی(جمعاً هشت مدرک) که دارای«کیو آر» کد شناسایی از طریق سایت مرکزی آکادمی طاهری می باشد برای معرفت پژوهان خارج از کشور: مبلغ ۸۰ دلار

نکته۱: به منظور صدور گواهینامه های طی دوره خارج از کشور، در صورت عدم توانایی مالی، معرفت پژوهان میتوانند به ترتیب از تخفیف%۵۰ (پرداخت ۴۰ دلار) یا از تخفیف ۷۵% (پرداخت ۲۰ دلار) استفاده نمایند.

آدرس سایت نظام قدیم خارج:  http://Elementary.erfanhalghehacademy.com

نمونه گواهینامه‌های مربیگری انگلیسی:
گواهینامه‌های مربیگری انگلیسی

نمونه گواهینامه‌های مربیگری فارسی:
نمونه گواهینامه‌های مربیگری فارسی

نمونه گواهینامه های طی دوره انگلیسی:
نمونه گواهینامه های طی دوره انگلیسی

نمونه گواهینامه های طی دوره فارسی:
نمونه گواهینامه های طی دوره فارسی

نکته ۲: افراد ساکن خارج از کشور از طریق وب سایت taheriacademy.com یا اپلیکیشن عرفان حلقه میتوانند برای مدارک پایان دوره ثبت نام کنند.

نکته۳: فیلم آموزشی نحوه دانلود مدارک انگلیسی از سایت ایران،  آورده شده است. توجه داشته باشید که به دلیل اینکه نگارش‌های متفاوتی برای اسامی موجود است به منظور جلوگیری از ایجاد اشکال، امکان نوشتن اسامی انگلیسی در سایت ایران برای خود معرفت پژوهان فراهم شده تا از بروز اشکالات تایپی جلوگیری به عمل بیاید.

همچنین، امکان نوشتن اسامی فارسی برای معرفت پژوهان سایت بین الملل نیز فراهم شده است.

 

لطفا برای اطلاع از نحوه اضافه نمودن نام و نام خانوادگی به گواهینامه ها،  فیلم آموزشی زیر را مشاهده فرمایید: https://youtu.be/e4FxGoYad1k

ضمنا، ویدئو با آدرس زیر نیز به طور کلی، نحوه دسترسی به مدارک و دانلود و ذخیره سازی آنها را توضیح میدهد: https://youtu.be/ipSEb6hTGpA

نکته۴: ثبت نام رایگان نظام قدیم در چارچوب «کلاس بی کلاسی» از طریق لینک زیر در دسترس عموم میباشد: https://elementary.erfanhalghehacademy.com

بنیانگذار مکتب عرفان کیهانی حلقه: محمد علی طاهری
تورنتو: ۱۷/۰۸/۲۰۲۳ مصادف با ۲۶/مرداد/۱۴۰۲

Loading