وبسایت مرجع مکتب عرفان کیهانی حلقه

محمدعلی طاهری

فرادرمانگاه تانزانیا

به نام خدا

 حضور فرادرمانگاه تانزانیا در نمایشگاه سالانه طب طبیعی در شهر زانزیبار تانزانیا.

نمایشگاه سالانه طب طبیعی و مکمل آفریقا در تاریخ ۳۱ آگوست ۲۰۲۱ برگزار گردید و حضور طب‌های مکمل فرادرمانی و سایمنتولوژی با استقبال از جانب وزارت بهداشت تانزانیا و نمایندگان سازمان جهانی بهداشت روبرو شد.

در این نمایشگاه، معاون ریاست جمهوری تانزانیا، وزیر بهداشت، و نمایندگان سازمان جهانی بهداشت WHO حضور داشتند.