وبسایت مرجع مکتب عرفان کیهانی حلقه

محمدعلی طاهری

اطلاعیه

به نام خدا

با سلام و نثار دعای خیر

در رابطه با سوالات و طرح برخی از شکایات، به استحضار میرساند (هرچند که بسیاری از مطالب تکراری است):

  • برخی افراد تصور نموده اند که قرار است طبق لیست ارائه شده، فقط نام حلقه ها عوض شود، در حالیکه قرار است سطح دانش مجموعه ارتقا یافته و طبق لیست ارائه شده نیز، تعاریف دقیق تری از حلقه های قدیم و جدید ارائه شود که طی آن، منطق نوع حلقه ها آموزش داده شود و ضمن ارتقاء سطح معلومات همه ، آن عده نیز که فکر میکردند به دلخواه خود اعلام حلقه میکنند پی به علت باطل بودن تصورشان ببرند و بفهمند منطق و حکمتی بر این کار سوار است و این موضوع دیمی نبوده است.
  • هر گونه ادعایی که دقیقا با چارچوب و اصول عرفان حلقه مطابقت نداشته باشد، بطور قطع و یقین مردود بوده و اینگونه تلقی میشود که اشخاص مدعی قصد سوء استفاده عمدی دارند (زیرا تقریبا همه موارد اطلاع رسانی شده است). همچنین بکار بردن و استفاده از هر نوع واژه، اصطلاح و ترمینولوژی ای خارج از فرهنگ اصطلاحات عرفان حلقه نیز به همین ترتیب زمینه ساز انحرافات و سوء استفاده های مختلف تلقی میشود. در ضمن توصیه میگردد از ارائه و یا پذیرش مطالب گنگ، مبهم و هرگونه کلی گویی بشدت پرهیز شود.

به اطلاع میرساند که در آینده نزدیک فرهنگ اصطلاحات عرفان حلقه و تعاریف قطعی آن در اختیار همگان قرار خواهد گرفت. اما دوستان عزیز بدانند که به محض برخورد با واژه ای که اینجانب در عرفان حلقه و شاخه های مختلف آن مطرح نکرده ام،

  • اولا) معنی و منظور از آنرا سوال بفرمایند
  • دوما) در صورت من درآوردی بودن آن، به فرد تذکر داده شود.

لازم به ذکر است که عده معدودی با درست کردن واژه های من درآوردی، کلاس و شاخه جدید مختص به خود درست میکنند که از موارد شکایات متعدد می باشد که در این گونه موارد، اصل موضوع عرفان حلقه تدریس نمیشود و افراد تحت سوء استفاده های مختلفی قرار می گیرند.

  • اساس عرفان حلقه بر مبنای تفویض حلقه های مربوطه می باشد و نه بر مبنای تقلید از من و اینکه هر کاری که من انجام دادم، دیگران هم مجاز به انجام آن باشند. بنابراین ادعای برخی افراد یا گروه ها که به علت اینکه بنده قبلا برای مثال آگاهی های یک دوره را برای افراد همان دوره قبل از شروع دوره در مدار روح جمعی قرار می دادم، آنها نیز میتوانند آن کار را انجام بدهند، کاملا غلط است بنابراین به صرف اینکه بنده این کار را انجام داده ام، مجوز لازم برای تقلید توسط اشخاص و گروه ها نیست. از آنجا که در دهه گذشته برگزاری دوره ها منقطع گردید و هیچ یک از مربیان نیز حلقه انجام این کار را در اختیار ندارند (و به علت مشکلات پیش آمده و ادعاهای بیربط از سوی برخی از افراد و گروه ها نیز این حلقه تفویض نخواهد شد)، هر گونه ادعایی مبنی بر انجام این کار و گذاشتن آگاهی در مدار روح جمعی و… کاملا مردود و باطل می باشد و اصرار در انجام آن و عدم توجه به تذکر اینجانب، تمایل به سوء استفاده تلقی خواهد شد. افراد صرفا ارتباط های مجاز را آنهم به صورت انفرادی در روح جمعی اعلام می کنند و به هیچگونه اقدام مربیان و گروه ها در این زمینه نیازی نیست.
  • هر گونه اظهار نظری راجع به ویروس های غیرارگانیک افراد از توان مربیان و … خارج بوده و کسی به چنین اطلاعاتی دسترسی نداشته و اظهار نظر در این مورد کذب محض است.
  • ادعاهایی نظیر قرار دادن آگاهی در مدار… به منظور ایجاد رزونانس و… ادعاهای بی اساس است و هیچیک از مربیان عرفان حلقه چنین امکانی را در اختیار ندارد.
  • در ضمن کار جمع آوری و نقد و بررسی هرگونه آگاهی از دوستان مجموعه صرفا به اینجانب مربوط میشود (تا از نقد و بررسی اشتباه جلوگیری شود).

باآرزوی توفیق الهی

محمد علی طاهری