وبسایت مرجع مکتب عرفان کیهانی حلقه

محمدعلی طاهری

اساسنامه انجمن

علاقمندان به تشکیل انجمن و همچنین انجمن هایی که از قبل کد گرفته اند:

 احتراما به منظور یکسان سازی اساس نامه های همه شما عزیزان، اساسنامه جدیدی را تدوین شده که نیاز هست از این پس مفاد فایل مربوطه توسط انجمن ها رعایت شود.

 همچنین علاقه مندان به تشکیل انجمن عرفان کیهانی حلقه،  برای دریافت کد و متعاقباً جهت دریافت سرتیفیکیت می‌بایست تنها مفاد اساسنامه تدوین شده توسط مدیریت (محمدعلی طاهری) را پذیرفته و اجرا نمایند  و جهت درخواست دریافت کد برای انجمنی که تشکیل داده اید،  اسامی  هیئت موسس که حداقل سه نفر می‌بایست باشند را به انجمن مرکزی عرفان کیهانی حلقه به آدرس ایمیل  association.pr2021@gmail.com ارسال نمایید تا افتخار صدور کد برایتان را داشته باشیم.

  به نام خدا

تشریح جزییات فعالیت انجمن های عرفان کیهانی حلقه

 تعریف انجمن:

انجمن، محلی است برای گردهمایی، همفکری و انجام فعالیت های مرتبط با اساسنامه کلی برگرفته ازعرفان حلقه، مشروط بر اینکه این فعالیت ها منطبق با چارچوب ها واهداف عرفان حلقه باشد.

 شرح وظایف انجمن:

شرح وظایف کلی و استراتژی فعالیت انجمن به صورت زیر تعریف شده است.

 نحوه مدیریت و اداره انجمن:

 • انجمن توسط هیئت موسس، تأسیس، می شود که اعضای آن باید حداقل سه نفر باشند که همگی حداقل کلیه دوره های نظام قدیم را گذرانده و مقیم شهری باشند که انجمن در آن تشکیل میگردد.
 • هیئت مؤسس، اقدام به تشکیل جلسه و دعوت رسمی از داوطلبان عضویت درانجمن نموده و از بین داوطلبین انتخاب هییت مدیره که خود اعضای هیئت موسس، هم میتوانند کاندید هیئت مدیره بشوند، انتخابات علنی برگزار و از بین داوطلبان حداقل تعداد ۳ نفر بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب میکنند. در ضمن در انتخابات میتوانند اعضای علی البدل نیز انتخاب کنند.

تبصره ۱: خدمت اعضای هیئت مؤسس، اعضای هیئت مدیره، اعضای رسمی و غیر رسمی در انجمن بصورت افتخاری و داوطلبانه می باشد و مسئولیت صحت اقداماتشتان برعهده خودشان می باشند و انجمن مرکزی هیچگونه مسئولیتی از این بابت ندارد.

 نحوه کلی فعالیت انجمن:

 • فعالیت انجمن علنی بوده و فعالیت های سری و محرمانه نخواهد داشت و صرفا در حوزه معرفت پژوهی فعالیت داشته و بخودی خود تشکل سیاسی محسوب نمیشود.
 •  انجمن جنبه خصوصی نداشته و فعالیت آن عمومی است وگزارش سالانه آن بصورت علنی به اطلاع اعضای رسمی، هییت موسس، و انجمن مرکزی میرسد.

 نحوه تامین مالی انجمن:

انجمن می تواند برای تأمین هزینه های خودگردانی (هزینه های متغیر مانند آب، برق، تلفن، اینترنت، اجاره و…) از اعضا، حق عضویت دریافت نماید که در حد تأمین هزینه های جاری انجمن می باشد و هیئت مدیره سالانه دخل و خرج آن را به اعضای رسمی ارائه می کند.

  فعالیت های خارج از چارچوب انجمن، مانند موسسات، خیریه ها و… ارتباطی به فعالیت و تعریف انجمن نداشته و خارج از این حیطه می باشند. اگر انجمنی بخواهد در این راستا اینگونه امور فعالیتی خیرخواهانه و حقوق بشری داشته باشد باید با بنیاد صلح طاهری در ارتباط قرار بگیرد.

 وظیفه هییت موسس:

 1. تاسیس انجمن
 2. راه اندازی انجمن بشرحی که در بالا مطرح گردید
 3. هییت موسس، در صورتیکه خودشان عضو هییت مدیره نباشند، میتوانند بعنوان ناظر بر عملکرد انجمن نظارت داشته باشند و در صورت مشاهده تخلف، به کمیته صیانت گزارش نمایند تا مورد رسیدگی فوری قرار بگیرد.

         شرایط عمومی عضویت:

اعضا لازم است متعلق به آن کشور، شهر، محله و… باشند و سه دسته اعضا برای انجمن قابل تعریف میباشد:

 • اعضای رسمی: اعضایی که دوره های عرفان حلقه را گذرانده و یا در حال گذراندن دوره می باشند.
 • اعضای غیررسمی: اعضایی که هیچگونه آشنایی با عرفان حلقه ندارند و جهت کسب اطلاع، عضو انجمن می شوند.
 • اعضای مهمان: اعضای شرکت کننده از سایر کشورها، شهرها و یا محله ها به عنوان مهمان بصورت موقت

تبصره۲: صرفا اعضای رسمی دارای حق شرکت در انتخابات و انتخاب شدن بعنوان هیئت مدیره هستند.

 «مسؤلیت انجمن ها»

همه انجمن ها مکلف و موظفند مطابق اساسنامه انجمن فعالیت نموده واز این چارچوب خارج نشوند. در صورت هر نوع تخلف وخروج از چارچوب، عواقب قانونی اجتماعی عملکرد های غلط و خارج از رویه به عهده هیئت مدیره انجمن می باشد و انجمن مرکزی از هر گونه تخلف احتمالی سایر انجمن ها در هر گوشه دنیا کاملا مبرا می باشد و هیچگونه مسؤلیتی از هر بابتی نخواهد داشت و طرح هر نوع شکایتی علیه آن از طرف هیچ شخص حقیقی و یا حقوقی پذیرفته نیست.

 وظیفه، مسئولیت و اختیارات انجمن مرکزی:

 • انجمن مرکزی صرفا نقش هماهنگی بین انجمن ها را دارد و برای کلیه انجمن های تشکیل شده در دو سطح کلی سرتیفیکیت و کد شناسایی صادر می کند:

          الف: انجمن در شرف تاسیس(با اعضای هییت موسس)

            ب: انجمن فعال (با اعضای هییت مدیره)

 • از آنجا که انجمن مرکزی دارای قاضی، حکم و داور نمی باشد، برای رسیدگی به کلیه شکایات در صورت ارتکاب تخلفات نسبت به عرفان حلقه که مربوط به آبرو و حیثیت مجموعه باشد باید برای رسیدگی به تخلف مربوطه به کمیته صیانت ارجاع شود. در سایر موارد لازم است همگی کارهای گروهی و اجتماعی را تمرین نموده و شیوه کار و تشریک مساعی و غیره را در عمل پیاده کرده و اگر مشکلی وجود دارد، بتوانند از طریق دموکراسی و رأی گیری و … حل و فصل نمایند.
 • انجمن مرکزی می تواند در صورت اثبات تخلفات خارج از رویه که به کمیته صیانت ارائه می شود، درخواست انتخابات جدید و انتخاب اعضای هیئت مدیره جدید را بنماید.
 • انجمن مرکزی هیچگونه مسؤلیتی در قبال عملکرد انجمن ها ندارد و هر انجمنی با مسؤلیت خود به فعالیت ادامه می دهد و پاسخگوی عملکرد خود در قبال اعضا می باشد.

تبصره-۳ : ارائه سرتیفیکیت و کد شناسایی نشانگر هیچگونه اعتبار و تاییدیه خاصی از جانب انجمن مرکزی نمی باشد و تنها علاقمندان به تشکیل انجمن ها( که به صورت خود جوش شکل گرفته) با اعلام هویت انجمن خود، پیمانی بر پایبندی به اصول عرفان حلقه و اساسنامه عمومی ارایه شده میبندند که در همین راستا کد شناسایی ارایه شده نشانی بر این است که انجمن مذکور اعلام هویت کرده و نسبت به اساسنامه و اصول عرفان حلقه آگاهی کامل دارد و پیمانی بر اجرای آن بسته است و مایل به انجام فعالیت های خیرخواهانه و معرفت پژوهی می باشد.

اصول اساسنامه انجمن«عرفان کیهانی حلقه»

 ماده- ۱: شرایط تعیین نام انجمن

نام انجمن به صورت زیر تعیین میشود:

انجمن عرفان کیهانی حلقه (نام کشور ،نام شهر، کدانجمن)

تبصره-۴: کد شناسایی پس از ثبت در دفتر مرکزی عرفان کیهانی حلقه مشخص و صادر خواهد شد.

تبصره-۵: انجمن ها میتوانند به دو صورت رسمی و غیر رسمی(بدون اخذ مجوز رسمی فعالیت) به فعالیت خود ادامه دهند.

 ماده-۲: محور فعالیت های انجمن

 • همه فعالیت های انجمن باید بر اساس آموزه های «عرفان کیهانی حلقه» باشد. این موضوع بدان معنی است که انجمن پایبند همه اصول و موازین«عرفان کیهانی حلقه» که از طریق کتب، مجلات، مقالات، فیلم ها و سخنرانی ها و دوره های آموزشی آکادمی طاهری مطرح شده است، می باشد.
 • کلیه آموزه های «عرفان کیهانی حلقه» مشخص و چارچوب های آن معلوم بوده و مشمول قانون حفظ مالکیت های معنوی آثار استاد طاهری است و برخورد با متخلفین و ناقضان این مالکیت از طریق کمیته صیانت میبایست پیگیری میشود و هرگونه تغییر، تحریف، مصادره و… نقض مالکیت معنوی صاحب اثر محسوب و میتواند مورد پیگرد قانونی قرار بگیرد.
 • انجام اهداف معرفت پژوهانه، بشردوستانه، خیرخواهانه و حقوق بشر منطبق با محور فعالیت(بر طبق اصول مدون عرفان کیهانی حلقه) از طریق بنیاد صلح طاهری باید پیگیری میشود.

 اصل ۱- هدف عرفان کیهانی حلقه کمک به انسان در راه رسیدن به کمال و تعالی و گسترش صلح و زندگی مسالمت آمیز در جوامع بشری و اجتناب از هر عاملی که باعث کثرت و ایجاد تفرقه درآن گردد.

اصل ۲- در عرفان کیهانی حلقه، در نظر گرفتن زیربنای فکری اشتراکی انسان ها مورد بررسی قرار گرفته و محور فعالیت های معرفت پژوهانه قرار میگیرد. اما در مورد روبنای فکری اشتراکی، صرفا تعاریفی پیشنهاد می کند که افراد میتوانند در مورد آن بررسی نموده و تصمیم به انجام و یا رد آن بگیرند.

اصل ۳- عرفان کیهانی حلقه با بخش اختصاصی روبنای فکری انسان ها که شامل اعتقادات، مراسم و مناسک مختلف و…است هیچگونه دخالتی ندارد.

اصل ۴- همه انسان ها صرفنظر از نژاد، ملیت، دین، عقاید شخصی و… میتوانند جنبه عملی عرفان کیهانی حلقه (اتصال) و جنبه نظری آن را مورد بررسی قرار داده و در صورت تشخیص مثبت و کارا بودن، آنرا پذیرفته و از مواهب آن برخوردار شوند.

 ماده-۳: موضوع فعالیت انجمن

 • حفظ و صیانت از آموزه های «عرفان کیهانی حلقه»
 • نشر و اشاعه آموزه های «عرفان کیهانی حلقه»
 • حمایت و دفاع از حقوق و منافع «عرفان کیهانی حلقه» از طریق کمیته صیانت به منظور جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده و مصادره( به هر طریق مقتضی رسانه ای و قانونی)
 • انجام فعالیت های بشردوستانه، خیرخواهانه، حفظ محیط زیست و… همچنین آگاهی رسانی در این موارد( از طریق بنیاد صلح طاهری)

 ماده-۴: هماهنگی فعالیت

متعاقبا هماهنگی موضوع فعالیت ها با مدیریت مرکزی خواهد بود که بستگی به شرایط و نیازهای روز هماهنگی لازم را در بین موسسه ها و انجمن ها به عمل می آورد

تبصره-۶: این اساسنامه عمومی به عنوان اصول پایه بوده، ممکن است بر حسب لزوم مواردی اضافه شده و یا توضیحات تکمیلی از طرف مدیریت مرکزی ارائه شود.

  

                                                        با آرزوی توفیق الهی

                                    بنیانگذار مکتب عرفان کیهانی حلقه: محمد علی طاهری