وبسایت مرجع مکتب عرفان کیهانی حلقه

محمدعلی طاهری

اطلاعیه ۸

بسم الله الرحمن الرحیم

با توجه به جوسازی های مکرر و تشویش اذهان عمومی از طریق برخی رسانه ها و جهت کاهش ابهامات احتمالی درباره دیدگاه های عرفان کیهانی (که با طرح سؤالات مغرضانه و بعضا قرون وسطایی در قرن ۲۱ به آن دامن زده می شود)، مقالاتی که قبلاً منتشر شده است، در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد. بدیهی است همچون همیشه از هرگونه پرسش منطقی و کارشناسانه جهت پاسخگویی استقبال می شود.

برای مطالعه به بخش مقالات رجوع کنید

۴ آذر ۱۳۸۹