وبسایت مرجع مکتب عرفان کیهانی حلقه

محمدعلی طاهری

اطلاعیه ۹

بسم الله الرحمن الرحیم

شنیده ها حاکی از آن است که جزوه ای تحت عنوان «انسان و معرفت» به عنوان کتاب اینجانب در حال انتشار میان دوستان است. با توجه به این که کتاب مورد نظر هنوز آماده چاپ نمی باشد و تا کنون مطالب آن منتشر نشده است، اعلام می گردد متن منتشر شده، معتبر و مورد تأیید اینجانب نیست و هر گونه اقدام در زمینه انتشار آن، نوعی عداوت محسوب می شود.

محمد علی طاهری
۷ آذر ۱۳۸۹