وبسایت مرجع مکتب عرفان کیهانی حلقه

محمدعلی طاهری

تجدید نظر در انحلال انجمن ها

به نام خدا

با سلام و نثار دعای خیر

با توجه به پیام های بسیار زیادی که از اعضای انجمن های عرفان کیهانی حلقه داخل ایران دریافت کردیم مبنی بر تمایل به فعالیت حتی در شرایط نابسامان کنونی و قبول ریسک دستگیری هایی که نسبت به اعضای انجمن ها تا کنون صورت گرفته، به اطلاع همه انجمن های داخل میرساند که در صورت تمایل به فعالیت در شرایط حاضر، میتوانند به فعالیت خود ادامه دهند. بدیهی است انجمن هایی که فعالیت خود را در این شرایط به صلاح نمی دانند، الزامی برای ادامه این فعالیت ندارند. در ضمن در مورد فعالیت مربیان محترم و ادامه فعالیت های آموزشی عرفان کیهانی حلقه ( تدریس نظام قدیم ) ، یادآور میشود که این موضوع همواره به عهده و مسئولیت خود مربیان عزیز بوده و در شرایط کنونی نیز به همین منوال میباشد و خود آنها مانند قبل لازم است بنا به صلاحدیدهای خود، تصمیم گیری نمایند.

با آرزوی توفیق الهی
بنیانگذار عرفان کیهانی حلقه: محمدعلی طاهری
تورنتو:۲۳/نوامبر/۲۰۲۲ مصادف با ۲/آذر/۱۴۰۱

Loading