وبسایت مرجع مکتب عرفان کیهانی حلقه

محمدعلی طاهری

انتشار تک مقاله «وحدت وجود کلمه» به زبان انگلیسی

به نام خدا با سلام و نثار دعای خیر موضوع: انتشار تک مقاله «وحدت وجود کلمه» به زبان انگلیسی با کمال خرسندی، بدینوسیله اعلام می‌دارد: تک مقاله‌ای در حوزه علوم شناختی با عنوان «وحدت وجود کلمه» از سری «مقالات نظری»…

انتشار شماره ۱۰ ژورنال علمی کازمواینتل به دو زبان فارسی و انگلیسی

انتشار شماره ۱۰ ژورنال علمی کازمواینتل به دو زبان فارسی و انگلیسی

به نام خدا با سلام و نثار دعای خیر موضوع انتشار شماره ۱۰ ژورنال علمی کازمواینتل به دو زبان فارسی و انگلیسی با افتخار، شماره دهم ژورنال علمی کازمواینتل به دو زبان فارسی و انگلیسی را به همه علاقمندان محترم…

افتتاح سایت ژورنال کازمواینتل و انتشار ۸ جلد

به نام خدا با سلام و نثار دعای خیر بدینوسیله «افتتاح سایت ژورنال کازمواینتل و انتشار ۸ جلد (شماره ۱ تا ۸) از مجموعه ژورنال های تحقیقات علمی حوزه شعور(ط)» به زبان انگلیسی، خدمت همه همراهان مجموعه عرفان کیهانی حلقه…