وبسایت مرجع مکتب عرفان کیهانی حلقه

محمدعلی طاهری

پیش‌نویس اعلامیه (مانیفست) رنسانس ایران آزاد

Sticky

به نام خدا پیش‌نویس اعلامیه (مانیفست) رنسانس ایران آزاد هم اکنون با ورود به دوره رنسانس ایران آزاد، لازم است همه افکار کهنه و پوسیده گذشته کنار گذاشته شده و برای داشتن ایرانی آزاد، از نو چاره اندیشی نمود. در…