عرفان کیهانی حلقه محمدعلی طاهری

وبسایت مرجع مکتب عرفان کیهانی حلقه

محمدعلی طاهری

پاره‌ای از توضیحات در مورد موضوعات روز دنیای سیاست (بخش 1)

به نام خدا با سلام و نثار دعای خیر با توجه به پاره ای از موضوعات روز بدینوسیله توضیحاتی به اطلاع دوستان عزیز و همراهان گرامی مجموعه عرفان کیهانی حلقه عرضه میگردد: اینجانب همانطوریکه قبلا بارها به مناسبتهای مختلف اعلام…