وبسایت مرجع مکتب عرفان کیهانی حلقه

محمدعلی طاهری

تا شقایق هست زندگی باید کرد

استاد گرانقدر، با توجه به تجربه مربیگری درسال‌های گذشته با سوالات بسیار زیادی روبرو شده‌ایم، سوالاتی که بیشتر جنبه شخصی دارد ولی افراد سعی دارند که پاسخ آن سوالات را از مربیان خود بگیرند و برخی از مربیان به این سوالات شخصی پاسخ می‌دهند، مثل اینکه آیا در شرایط کنونی بچه‌دار شدن درست است یا خیر.

 هرچند آینده انسان مبهم است و البته همواره بوده، یک روز وحشت حمله مغول و روز دیگر مشکل طاعون و … ولیکن با توکل به خدا «تا شقایق هست زندگی باید کرد».
همچنین، فرزندان خود را به دنیا بیاوریم و سعی کنیم برای آنها ارثیه‌هایی به جا بگذاریم سرشار از سرزندگی و نشاط الهی در محیطی آگاه و بیدار و نه دنیایی پر از جهل و ظلمت.

با طلب خیر
محمدعلی طاهری
۳۱ خرداد ۱۴۰۰

Loading