وبسایت مرجع مکتب عرفان کیهانی حلقه

محمدعلی طاهری

معنای محقق بودن وشاهد بودن

پاسخ استاد محمدعلی طاهری به یک پرسش:

محقق بودن یعنی تحقیق کردن و شاهد بودن یعنی نظاره کردن؛ در جریان تحقیق کردن سوال‌هایی پیش می‌آید که باید تلاش کرد و به جواب رسید تا با قوانین و نیروهای الهی آشنا شد ولی شاهد بودن یا نظاره‌گر بودن یعنی هیچ تلاشی نکردن
آیا ما باید در جهان هستی محقق باشیم یا شاهد؟

در کار زمینی تلاش و تحقیق و در کار آسمانی تسلیم و شاهد.
به عبارتی، کار زمینی وجود دارد؛ برای مثال، خرید یک خودرو که برای انجام آن هم باید تلاش کنیم و هم تحقیق بسیار زیاد. در غیر اینصورت، متضرر خواهیم شد.
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

Loading