وبسایت مرجع مکتب عرفان کیهانی حلقه

محمدعلی طاهری

اخراج جعفری ، مومنی و کاظمی از مکتب عرفان کیهانی حلقه

به نام خدا

با سلام و نثار دعای خیر

بدینوسیله ضمن تشکر و قدردانی از همه دوستان و همراهان دلسوز و امانتدار مجموعه بدینوسیله به اطلاع میرساند، مربیان نامبرده زیر از این مجموعه اخراج میشوند.

  • آقای مهدی جعفری

همکاری با محافل امنیتی در جهت ایجاد انحراف کلی و گسترده و سوءاستفاده های مختلف از مکتب عرفان کیهانی حلقه

  • خانم منظرالسادات کاظمی

همکاری با محافل امنیتی در جهت ایجاد انحراف کلی و گسترده و سوءاستفاده های مختلف از مکتب عرفان کیهانی حلقه و تلاش بسیار زیاد به منظور فیک جازدن اینجانب

  • آقای مزدافر مومنی

سوءاستفاده از مکتب عرفان کیهانی حلقه و تلاش برای محوکردن تعاریف و مفاهیم آن در قالب مباحث مطروحه گوناگون به نحو موذیانه و بسیار مزورانه

  در ضمن، لازم است دوستان عزیز و محترم مجموعه نسبت به ایجاد هر گونه انحرافی حساس بوده و بتوانند با افراد خاطی که حیثیت مجموعه را به خطر می اندازند و یا قصد منحرف کردن آنرا دارند با هوشیاری تمام برخورد نموده تا اگر بعد از تذکرات لازم اصلاح مسیر ممکن نشد، بتوان آنها را از مجموعه کنار گذاشت تا از گسترش انحرافات ناشی از این اعمال قبیح و سوءاستفاده گری های مختلف جلوگیری بعمل آورد.

 

با آرزوی توفیق الهی
بنیانگذار مکتب عرفان کیهانی حلقه: محمد علی طاهری
۲۱/آگوست/۲۰۲۲ مصادف با ۳۰/مرداد/۱۴۰۱

Loading