وبسایت مرجع مکتب عرفان کیهانی حلقه

محمدعلی طاهری

اطلاعیه ۱۴

بسم الله الرحمن الرحیم

بدین وسیله خدمت کلیه کسانی که همچنان در خصوص برگزاری کلاس های عرفان کیهانی (حلقه)، ابهامات و سؤالاتی را مطرح می نمایند مجددا اعلام می کنم پیرو اطلاعیه مورخ ۷ اسفند ۱۳۸۹، برگزاری کلیه کلاس های عرفان کیهانی در تمام نقاط ایران از سوی مربیان این مجموعه ممنوع است.

محمد علی طاهری
۲۲ فروردین ۱۳۹۰