وبسایت مرجع مکتب عرفان کیهانی حلقه

محمدعلی طاهری

وقوع حادثه زلزله اخیر خوی

به نام خدا

با نهایت تاسف و تاثر با وقوع حادثه زلزله اخیر خوی، تعدادی از هموطنان عزیز جان خود را از دست داده اند. از اینرو ضمن ابراز همدردی خود با بازماندگان این حادثه جانگداز، برای این افراد از درگاه خداوند متعال طلب مغفرت داریم. در این رابطه امید است هموطنان گرامی به هر نحو ممکن یاری رسان زلزله زدگان بوده و نهایت  تلاش و کوشش خود را بعمل بیاورند.

بنیانگذار سازمان صلح طاهری و مکتب عرفان کیهانی حلقه: محمدعلی طاهری
۲۹/ژانویه/۲۰۲۳ مصادف با ۹/بهمن/۱۴۰۱

Loading