وبسایت مرجع مکتب عرفان کیهانی حلقه

محمدعلی طاهری

اطلاعیه مهم – وکالت نامه و موسسات

به نام خدا

با سالم و نثار دعای خیر

با کسب اطلاع از اینکه عده ای در کشورهای مختلف ادعای داشتن وکالت از طرف اینجانب را نموده و از این طریق اقدام به ثبت موسسات و … نموده اند و یا …، بدینوسیله ضمن اعلام اینکه من شخصا هیچگونه وکالتنامه ای به کسی (به غیر از وکالی رسمی) نداده ام و هرگونه وکالتی از طرف اینجانب بی اعتبار می باشد. خواهشمند است کلیه کسانی که از هر طریقی وکالتنامه ای از اینجانب در دست دارند ، اطلاع دهند تا مورد رسیدگی قرار بگیرد و یا کسانی که اطلاعی در این مورد دارند، اطلاعات خود را ارسال نمایند. در ضمن به اطلاع میرساند هیچگونه موسسه و … به نام های مرتبط با عرفان کیهانی حلقه، اینتریونیورسال و … به اینجانب ارتباطی نداشته و من در جریان تاسیس و نحوه مدیریت آنها نیستم. در نتیجه، هیچگونه مسئولیتی از این بابت متوجه اینجانب نمی باشد . از اینرو درخواست میشود موسسات و… که با این نامها مشغول فعالیت هستند با ارسال مدارک ثبت و… خود در جهت اطلاع رسانی و شفاف سازی اقدام نمایند. همچنین از کلیه کسانی که در جریان فعالیت اینگونه موسسات هستند ، اطلاعات خود را نیز برای اینجانب ارسال نمایند.

با آرزوی توفیق الهی

محمد علی طاهری