وبسایت مرجع مکتب عرفان کیهانی حلقه

محمدعلی طاهری

اظهارات محمد علی طاهری در خصوص نقض آزادی ادیان و عقاید در ایران برای نشست مجازی کمیسیون بین‌المللی آزادی ادیان آمریکا (USCIRF)

نشست مجازی کمیسیون بین‌المللی آزادی ادیان آمریکا (USCIRF) در خصوص نقض آزادی ادیان و عقاید در کشورهای عربستان سعودی و ایران و تحمیل تفسیر منحصر به فرد از دین توسط این دولت ها در تاریخ ۸ دسامبر ۲۰۲۱ برگزار شد. در این نشست به شهادت ها و تذکرات محمد علی طاهری، زندانی عقیدتی سابق، نیز اشاراتی شد که ویدئو ضبط شده ی این اظهارات در وبسایت، کانال یوتیوب و توییتر این کمیسیون موجود می باشد و می‌توانید از طریق لینک های زیر مشاهده نمایید.

لینک وبسایت کمیسیون بین‌المللی آزادی ادیان آمریکا:

Uscirf hearing state sanctioned religious freedom violations and coercion saudi

لینک توییتر:

USCIRF Tweet

لینک یوتیوب: 

USCIRF Youtube

لینک پروفایل محمد علی طاهری در USCIRF :

Mohammad Ali Taheri Profile