وبسایت مرجع مکتب عرفان کیهانی حلقه

محمدعلی طاهری

توضیحات

در ادامه دروس آکادمی و در پاسخگویی به سوالات، توضیحات لازم در مورد بیرون‌ریزی‌ها و … داده خواهد شد. همچنین، در مورد قفل ذهنی و کارکرد حلقه‌ها که منظور از آن این است که بر روی خود ما و یا دیگران کار کند که بیشتر هم دیگران موردنظر هستند، آن هم به صورت آماری برای مقاله؛ اگر بر روی ۱۰ نفر کار می‌کنیم، ۷ نفر چیزهایی متوجه می‌شوند و نتایجی عاید می‌شود، یعنی همان آماری که در ترم یک از افراد دریافت میشد.
۲۳ مهر ۱۴۰۰

Loading