وبسایت مرجع مکتب عرفان کیهانی حلقه

محمدعلی طاهری

ترم فراپزشکی و سایمنتولوژی

در ترم فراپزشکی و سایمنتولوژی (آموزش مجازی از طریق تلویزیون عرفان حلقه)، استاد فقط صحبت می‌کنند ولی حلقه ای تفویض نمی‌کنند. به این ترتیب، در این دو ترم ارتباط کدام حلقه‌ها را بگیریم؟

 همراهان باید طبق برنامه و درسنامه‌هایی که در اختیار دوستان قرار گرفته و می‌گیرد و همچنین طبق برنامه‌های آموزشی تلویزیون – که کم و کسری‌های آن هم در آکادمی اجرا و در تلویزیون به نمایش گذاشته خواهد شد – ارتباط‌های دوره‌های نظام قدیم را بگیرند.
۵ فروردین ۱۴۰۰

Loading