وبسایت مرجع مکتب عرفان کیهانی حلقه

محمدعلی طاهری

تذکر چند مطلب

به نام خدا

با سلام و نثار دعای خیر

احتراما، ضمن تبریک فرارسیدن ماه مبارک رمضان و عذر خواهی مجدد از کلیه دوستانی که ایمیل ارسالی آنها به علت تعدد پیام های ارسالی بدون پاسخ باقی مانده است، در جهت سر و سامان بخشیدن به اوضاع مجموعه و جلوگیری از برخی از تخلفات بر اساس شکایات و سوالات مطرح شده، مواردی را بشرح زیر به اطلاع میرساند:

۱. عدم اعتبار ادعای صدور هرگونه دستور محرمانه از جانب من و عدم موافقت با تکثرگرایی و تشکیل گروه

اینجانب هیچگونه سفارشی برای تشکیل گروه ها و کانال ها در فضای مجازی و یا به هر نحو دیگری نداده ام و ادعای صدورهرگونه دستور محرمانه ای از طرف من به طور کلی در هر جایی و به هر منظوری کاملا مردود و کذب محض می باشد. هر نوع ادعایی در این زمینه قطعا باید مشکوک تلقی شود. بویژه در مورد ادعای گروه هایی که هویت دائرکنندگان آن نیز مجهول می باشد و افرادی ناشناس با ادعای داشتن ارتباط و هماهنگی با من اقدام به تشکیل گروه می نمایند. بر عکس این موضوع، بنده همه را دعوت به روآوردن به سایت ها و کانالهای مرکزی نموده ام. زیرا، طبق تجارب تشکیل این گروه ها صرفا در جهت تکثرگرایی و… می باشد. همچنین، طبق اطلاعات دریافتی از دوستان مجموعه کسانیکه خیانت ها و سوء استفاده های آنها آشکار شده، در گوشه وکنار دنیا اقدام به تشکیل کانال ها و گروه هایی با آیدی های فیک نموده تا پس از جذب افراد بتوانند اقدام به تخریب مجموعه نمایند. در این بین سوء استفاده های مالی از افراد را هم تحت عناوین مختلف در برنامه های خود دارند. بنابراین، از دوستان عزیز درخواست میکنم نسبت به این توطئه جدید کاملا هشیار بوده و در فعالیت های فیک که مشخص نیست در راس گروه ها چه کسانی فعالیت می کنند به شدت هشیار باشند و اصولا در برنامه های نامشخص از طرف افراد مشکوک اجتناب کنند. بخصوص گروه هایی که اخیرا تشکیل شده و یا از این پس تشکیل خواهند شد. همچنین کانال هایی که زمینه انحراف در آموزه ها را در برنامه خود دارند و یا به طرقی اقدام به تخریب من و یا عرفان حلقه می نمایند و یا باز هم با روش ها و ترفندهایی از خائنین و خاطیان دفاع میکنند و حداقل آنها را توجیه میکنند که اینها همگی نشانه هایی بر مشکوک بودن این گروه ها می باشد.

۲. عدم اجازه برای هرگونه فعالیت درآمدزایی و تجارت در مجموعه عرفان حلقه

با توجه به وجود شکایت های زیادی مبنی بر مال باختن عده ای در جریان شرکت در فعالیت های تجاری و تجارت الکترونیک توسط تعداد معدودی از مربیان، بدینوسیله به اطلاع میرساند که انجام هرگونه فعالیت تجاری به هر نحو و به هر شکلی در مجموعه عرفان حلقه مطلقا ممنوع است. شکایت افراد نیز که به منظور معرفت پژوهی به کلاس عرفان آمده اند ولی به دام افراد سودجو افتاده اند نیز شنیده نخواهد شد و هر دو گروه خاطی محسوب میشوند. اما اینکه گفته شود که به مربیان عرفان حلقه اعتماد نموده اند، اعلام میشود که هرفرد سوء استفاده گری نیز میتواند با گذرانیدن دوره هایی مربی عرفان حلقه شود و مربی عرفان حلقه بودن، هیچ دلیل موجه ای برای اعتماد به افراد نیست. بخصوص با اتفاقاتی که در خلال دهه گذشته در غیاب اینجانب در مجموعه رخ داده است.

۳. عدم اجازه برای داشتن صندوق های خیریه در منازل و کلاس ها از سوی مربیان

قرار دادن صندوق های خانگی و کلاسی که ممکن است بعضی افراد به بهانه کمک به معنویت و ایثار و… در مکان شخصی خود مبادرت به دریافت وجوه نمایند، کاملا ممنوع می باشد و افراد در مواجهه با این قبیل موارد ضمن اجتناب از پرداخت هرگونه وجهی مراتب را به من از طریق ایمیل با عنوان«صندوق های خانگی» به اطلاع برسانند. لازم به ذکر است پرداخت هر گونه کمکی به هر منظوری باید با دریافت رسید از طرف اینجانب از طریق ارسال ایمیل تحت عنوان«امور مالی- معنوی» باشد. بنابراین اگر کسی به هر عنوانی و به هر کسی وجهی پرداخت نموده و از من رسید دریافت نکرده حتما به بنده اطلاع بدهد.

۴. عدم نیاز ارتباط های ویژه یا عام به ادمین و هدایت آن توسط گروه ها

هرگونه اقدامی که موجب دسته بندی افراد و تکثرگرایی شود مردود و مشکوک تلقی میشود. طبق شکایات و سوالات دریافتی، گروه هایی اقدام به دسته بندی افراد برای گرفتن ارتباط عام و یا ویژه که برای ساعت ۲۲ هرشب در هر گوشه دنیا با ساعت محلی اعلام شده بود نموده و ارتباط معمولی و ارتباط با هدایت مرکزیت و ارتباط محرمان اسرار و… (تحت عناوینی مانند راز گل سرخ و…)نموده اند که امری بسیار باطل، بی جنبگی محض، تکثر گرایی و تلاش برای جذب افراد به منظورهای بهره برداری های گروهی، ثبت نام و… می باشد و لازم است مخاطبین این گروه ها نیز با برخورد با چنین گروه هایی فورا آنها را ترک کنند و بدانند که آنها فقط قصد دارند تا سنگ خود را به سینه بزنند و در جهت اهداف و منافع خود حرکت می کنند. ماندن افراد به گرد اینگونه عملکرد ها جزء تخلفات این افراد نیز محسوب میشود(در ضمن ارتباط ویژه در هر زمانی از شبانه روز برقرار است و نیازی نیست گروهی با تبلیغ ارتباط ویژه، تلاش کند تا آن را به خود منتسب کند).

۵. طرد، ترک و تحریم افراد و گروه های خاطی و مغرض

عدم ترک افراد و گروه های خاطی و جمع شدن در گروه ها و مشارکت در امور آنها به خودی خود تخطی محسوب می شود. بنابراین کلیه افراد خاطی را با توجه به تذکرات مکرر در خلال چندین ماه گذشته و اتمام حجت نهایی با آنها، مورد تحریم قرار می دهیم تا این عده و هواداران احتمالیشان که در الست زمینی مردود شده اند، به حال خودشان واگذاشته شوند. لازم به ذکر است افراد خاطی و موافقینشان تحت این عنوان که این اقدامات دور از رحمانیت است جلوی کار معاندین را باز نموده و جلوی دفاع ما را می بندند. ولی باید بدانند که این ترفند کاملا آشکار می باشد.  لازم است سایر افراد نیز بدانند که برقراری عدالت، عین رحمانیت است. به عبارت دیگر رحمانیت هیچ زمان با ظلم و ستم همراه نمیشود و به ظالمان اجازه میدان داری نمی دهد.

۶. تخلف بودن هرگونه تغییری در برنامه های آموزشی عرفان حلقه چه از نظر متون و چه از نظر کاستن از مدت زمان دوره ها

مربیانی که به شاگردان فشار می آورند که دوره ها را باید سریع طی کنند به طوریکه در مدت بسیار کوتاهی چندین دوره به فرد معرفت پژوه تحمیل میشود، جز سوء استفاده مالی چیز دیگری نیست و هیچگونه توجیهی ندارد. این عمل تخلف محض است. همچنین تفویض یکجای حلقه ها و دریافت شهریه ها بطور یکجا، قطعا سوء استفاده مالی محسوب میشود و معرفت پژوهان باید بدانند که چنین افرادی به قصد سوء استفاده وارد عرفان حلقه شده اند و باید بلافاصله فرد سودجو را ترک کنند. افرادی که چنین وجوهی را پرداخت نموده اند، میتوانند شهریه های خود را از مربیان خاطی پس بگیرند. لازم به ذکراست طولانی شدن مدت زمان دوره ها بلامانع است.

۷. مستقل بودن عرفان حلقه و عدم وابستگی به هر نوع جریانی

مجموعه عرفان حلقه مستقل بوده و با هیچ جریانی ارتباط و وابستگی خاصی ندارد و در صورتی که لازم باشد در این موارد موضوعی به اطلاع مجموعه رسانده شود، حتما در اسرع وقت آنرا به اطلاع خواهم رساند. بنابراینف هرگونه گمانه زنی و انتساب مسایل بدون تایید آن به طور رسمی در اطلاعیه های صادره کاملا باطل و مردود می باشد.

۸. ممنوع بودن خودنمایی، استادبازی، معرکه گیری و… در عرفان حلقه

هرگونه ادعایی مبنی بر چنین و چنان بودن و خودنمایی، استاد بازی، معرکه گیری و… از سوی مربیان دیگر پذیرفته نیست و تخلف آشکار و دشمنی و دهن کجی به عرفان حلقه محسوب میشود. لازم است معرفت پژوهان، افراد خاطی را ترک و به حال خود رها کنند. عدم رها کردن افراد خاطی نیز تخلف محسوب میشود.

۹. ممنوع بودن منع از عبادت ظاهری

منع از عبادت ظاهری تخلف محض است و مرتکب این خطا، خواسته و یا ناخواسته در حال ضربه زدن به عرفان حلقه می باشد.

۱۰. استخدام مزدوران مجازی به عنوان حربه ای جدید

به دنبال ناکارآمدی حربه های غیرانسانی معاندین عرفان حلقه، آنها اقدام به اجیر کردن مزدوران فضای مجازی نموده که با داشتن فضاهایی که با ارائه آماری از هواداران روباتیک و فیک، خود را موردی مطرح نشان میدهند تا بتوانند به صورت مزورانه و مزدورانه ای این فضا را به مشتریان معلوم الحال خود بفروشند و تریبونی برای آنها فراهم کنند تا از حلقوم این خود فروختگان بلکه در مخالفت با عرفان حلقه کلامی شنیده شود و… بدینوسیله اعلام میشود که عرفان حلقه با این شگرد و ترفند ها از پا نخواهد افتاد. بلکه فقط فرصتی ایجاد میشود برای شناخت امثال این جریانات. در این رابطه از دوستان درخواست میشود تا مراقب این فتنه ها باشند.

۱۱. اخراج سرکارخانم شهناز نیرومنش

به دنبال دادن بیش از یک سال فرصت به سرکارخانم شهناز نیرومنش جهت بازگشت از اقدامات فرصت طلبانه و خصمانه علیه اینجانب و مجموعه؛ همچنین معرفی وکیلی در آمریکا از یکسال قبل به ایشان برای بازگردانیدن دارایی های مادی و معنوی که وی با طرح و برنامه خود از سالها قبل زمانی که من در پای چوبه دار بوده ام، مصادره نموده و عدم هرگونه همکاری در جهت رفع و رجوع خطاها و اشتباهات ارتکابی و رفع مصادره بعمل آمده(ضمن اینکه هنوز هم همان وکیلی که معرفی شده برای تحویل گرفتن آنچه که ایشان آنرا امانتی های بنده نزد خودشان نامیده اند، آماده هستند تا به اصطلاح این امانتی ها را پس بگیرند. ولی ایشان بازهم برای عدم استرداد آنها، رفع مصادره را منوط به حضور من در آمریکا و… اعلام نموده که خود ثابت میکند که قصد بازگردانیدن آنچه را که مصادره نموده را ندارد و در حل بهره برداری از آنها و کسب درآمد از طریق عرفان حلقه می باشد)، اعلام می نمایم که سرکارخانم شهناز نیرومنش از مجموعه عرفان حلقه اخراج شد و اعلام میکنم که از این پس بنده به عنوان مربی عرفان حلقه هیچگونه تاییدی بر روی ایشان نداشته و در قبال وی از خود سلب مسئولیت می نمایم. در ضمن هر کسی که در رابطه با عرفان حلقه با ایشان همکاری نماید، جزء متخلفین محسوب و اخراج خواهد شد. برخی دیگر از تخلفات ایشان عبارتند از:

  • ایجاد دو دستگی عمیق در مجموعه عرفان حلقه و جلوگیری از اقدامات مجامع بین المللی در دفاع از حقوق تضییع شده من، از طریق اعلام دروغین شهادت من در زندان که حتی هنوز هم عده ای بر اثر القائات ایشان تصور می کنند که من زنده نبوده و جعلی هستم. علیرغم اینکه طبق دلایل موجود ایشان به خوبی میدانستند که من زنده هستم. این اقدام صرفا در جهت کسب منافع و مصادره دارایی های مادی و معنوی عرفان حلقه بوده است. زیرا ایشان در بیش از یکسال گذشته حاضر به برگردانیدن آنچه را که مصادره نموده بود به وکیل اینجانب در آمریکا نشد.
  • قرار دادن جزوه جعلی در اختیار مامورین امنیتی با ادعای متعلق بودن نوشته ها به من و عدم تکذیب آن از جای امن خود در امریکا در خلال سالهای گذشته. در همه سالهایی که بنده در زیر چوبه دار بودم ایشان به فکر تاسیس موسسه و کسب درآمد و تثبیت موقعیت خود در آمریکا با داشته های مصادره شده از من و عرفان حلقه و ادعای جانشینی به منظور سوء استفاده های مختلف بوده است و…
  • ادعای اینکه مربیان در عرفان حلقه جن به جان مردم می اندازند و مردم را طلسم می کنند. با طرح این موضوع همه دشمنان عرفان حلقه با استناد به گفته ایشان من و عرفان حلقه را مورد تخریب و تهاجم قرار دادند.
  • اقدام به تغییرات غلط و ناصحیح در عرفان حلقه، تحریف و طرح مسایل کذب و باطل و مردود به منظور طرح خود با رویای جانشینی و تصاحب عرفان حلقه در جهت اهداف مشکوک و منافع شخصی و…
  • عدم رها کردن بهره برداری از عرفان حلقه تا کنون و ادامه آن از طریق موسسه و فضای مجازی و… که همگی را از طریق تصاحب امکانات مادی و معنوی عرفان حلقه به دست آورده است.
  • مشارکت و همکاری در توطئه های پشت صحنه مانند دجال نامیدن من و…
  • به دنبال ادعای ایشان مبنی بر شکایت از اینجانب بنده نیز اعلام میکنم حق شکایت را برای خود از وی به اتهامات گوناگونی که تفصیل آن در زمان مقتضی با استناد به اسناد و مدارک و شواهد منتشر خواهد شد، محفوظ می دارم.

۱۲. اخراج سرکارخانم اشرف سادات کاظمی

با توجه به اثبات غرض ورزی سرکار خانم اشرف سادات کاظمی و کسب حجت قلبی و اتمام حجت از طریق مذاکره تصویری با ایشان، نامبرده را از مجموعه اخراج نموده، هیچگونه مسئولیتی در قبال مربیگری وی بر عهده من نخواهد بود. کلیه کسانی که در رابطه با عرفان حلقه با این فرد متخلف همراهی کنند، ضدیت با مجموعه محسوب شده، اخراج خواهند شد.

با آرزوی توفیق الهی

محمد علی طاهری