وبسایت مرجع مکتب عرفان کیهانی حلقه

محمدعلی طاهری

تسلیت زلزله افغانستان

بازگشت همه بسوی اوست

با نهایت تاثر و تاسف درگذشت شماری از مردم افغانستان به علت وقوع زلزله را به این ملت شریف زجردیده و جامعه انسان دوستان جهانی تسلیت عرض میکنیم.

جای بسی تاسف است که در قرن بیست و یکم، این مردمان زحمتکش در کشوری ثروتمند هنوز در آلونک های خشت و گلی زندگی میکنند. امید است که انسان ها بتوانند از سرپناه مطمئن تری برخوردار شوند تا زندگی و آرزوهای آنها در زیر آواری که میتوانست بر سر آنها فرود نیاید، مدفون نشوند.

با آرزوی توفیق الهی

تورنتو: ۲۳/جون/۲۰۲۲ مصادف با ۲/تیر/۱۴۰۱

Loading