وبسایت مرجع مکتب عرفان کیهانی حلقه

محمدعلی طاهری

تسلیت سانحه هواپیما

تسلیت سانحه هواپیما

به نام خدا

انا لله و انا الیه راجعون

بدینوسیله تاسف و تالم عمیق خود را از حادثه اخیر و کشته شدن مسافران بیگناه هواپیمای اکراینی ابراز نموده، ضمن تسلیت به خانواده های این عزیزان و جامعه جهانی، از درگاه خداوند متعال برای قربانیان این حادثه جانگداز طلب رحمت و مغفرت می نمایم و برای بازماندگان نیز آرزوی صبر و استقامت در جهت تحمل مصیبت وارده را دارم. در ضمن، در این شرایط بحرانی و غم انگیز، وظیفه انسانی حکم می کند تسلای خاطر بازماندگان را به هر نحو ممکن فراهم نماییم.

با آرزوی توفیق الهی
 محمد علی طاهری