وبسایت مرجع مکتب عرفان کیهانی حلقه

محمدعلی طاهری

تشعشع دفاعی برای افراد مبتلا به کرونا

پاسخ استاد محمدعلی طاهری به یک پرسش در مورد لزوم استفاده از حلقه‌های تشعشع دفاعی برای افراد مبتلا به کرونا:

 موثرترین ارتباط برای درمان کرونا فرادرمانی و همفازی کیهانی است که در ارتباط‌های عام ساعت ۲۲ هر شب نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.
استفاده از تشعشع دفاعی در این مورد اصلا الزامی نیست.
۳۰ شهریور ۱۴۰۰

Loading