وبسایت مرجع مکتب عرفان کیهانی حلقه

محمدعلی طاهری

تشکر و قدردانی بابت اولین گردهمایی تورنتو

  به نام خدا با سلام و نثار دعای خیر با توجه به برگزاری گردهمایی مورخ ۲۷/مارچ/۲۰۲۲ که بمناسبت تجلیل از برگزارکنندگان ۱۹۳ تجمع اعتراضی در تورنتو و… برای آزادی من در خلال سالهای اسارت اینجانب که همزمان با تلاش…