وبسایت مرجع مکتب عرفان کیهانی حلقه

محمدعلی طاهری

روز جوان

به نام خدا با سلام و نثار دعای خیر امروزه در عصری زندگی میکنیم که جوانان آن بیش از هر عصر دیگری از امکانات متنوعی برخوردارند. امکاناتی که هر کدام از آنها را گذشتگاه حتی در خواب هم نمی دیدند.…

جشن رهایی از وابستگی ها

به نام خدا عید قربان، جشن رهایی از وابستگی ها را به همه آنها که به دنبال رسیدن به «انسان‌های مستقل و آزاد» هستند، انسانی به دور از همه بردگی‌ها و اسارت‌ها، انسان‌های راست قامت که در برابر هیچ قدرتی…

عید فطر، جشن گشایش درهای آسمان

به نام خدا با سلام و نثار دعای خیر عید فطر، جشن گشایش درهای آسمان را به همه معرفت گرایان و جویندگان راه حقیقت تبریک عرض میکنم. به آنهایی که هنوز به دنیای معرفت باور دارند و همه مشکلات بشر…

۱۳ فروردین روز طبیعت

به نام خدا با سلام و نثار دعای خیر روز طبیعت را به همه آنها که طبیعت را پاره‌ای از وجود خود می دانند و هر لحظه را برای آشتی با آن مغتنم می شمارند و امروز را برای چنین…

تبریک نوروز ۱۴۰۲

درفصل بهار و موسم گل بی عشق مدار عاشقان را ساقی بشکن خمار جان را دریاب حیات جاودان را کین یک دوسه روز عمر باقی است از دست مده می مغان را وان دم که تهی شود صراحی بفروش به…