وبسایت مرجع مکتب عرفان کیهانی حلقه

محمدعلی طاهری

اطلاعیه نحوه ورود به کانادا

به نام خدا با سلام و نثار دعای خیر با توجه به شیوع اپیدمی کرونا از محافل حقوق بشری بین المللی در خواست می شود تا نسبت به آزادی زندانیان سیاسی- امنیتی – عقیدتی(زندانیان ساع) ایران که به طور عمده…