وبسایت مرجع مکتب عرفان کیهانی حلقه

محمدعلی طاهری

اطلاعیه – نام جدید حلقه ها

به نام خدا با سلام و نثار دعای خیر با توجه به ورود به مرحله جدید از برنامه های آموزشی مقدماتی عرفان حلقه که جزییات آن به تدریج ارائه خواهد شد و version جدید تعاریف مقدماتی عرفان حلقه طی یک…