وبسایت مرجع مکتب عرفان کیهانی حلقه

محمدعلی طاهری

یگانه بودن انسان و زمین موضوع موجودات فضایی و یوفوها

به نام خدا با سلام و نثار دعای خیر یگانه بودن انسان و زمین در خلال چندین دهه گذشته تعداد زیادی از دانش آموختگان مکتب عرفان کیهانی حلقه بعد از شنیدن برخی از آموزه‌ها و بحث‌های این مکتب از جمله…