وبسایت مرجع مکتب عرفان کیهانی حلقه

محمدعلی طاهری

اینتریونیورسال – هویت

  به نام خدا اینتریونیورسال هویت تعریف هویت در سایمنتولوژی، نحوه تظاهر، حضور و نحوه ایفای نقش هر جزیی در اکوسیستم، «رفتار» و نوع ایفای نقش آن، «شخصیت» و منظور و هدفمندی آن، «هویت» نامیده می شود. به عبارتی دیگر، شخصیت برنامه نرم افزاری…

ناظر در فیزیک

به نام خدا (بحثی از کتاب کیهان شناسی شعوری) در ادامه  بحث قبلی در خصوص اصل عدم قطعیت، در اینجا پارادوکس دیگری مطرح میشود که در عرفان حلقه از یکسو کل«کیهان» مجازی تلقی میشود و تابع عدم قطعیت(طاهری)، مجاز و…

رشته تحقیقاتی جدید

به نام خدا با سلام و نثار دعای خیر گاهی در مردود دانستن عرفان کیهانی حلقه، افرادی اقدام به اظهار نظرهایی ظاهرا از نگاه علمی نموده و مدعی می شوند که عرفان کیهان حلقه و زیر مجموعه های آن جزء…

نظریه های مطرح در حوزه آگاهی

به نام خدا نظریه های مطرح در حوزه «آگاهی- Consciousness» الف) آگاهی از نظر فرآیندهای فیزیکی متعارف، یک کیفیت مستقل نیست، بلکه به عنوان نتیجه طبیعی تکاملی سازگاری بیولوژیکی مغز و سیستم­های عصبی است. در این دیدگاه علمی رایج آگاهی به…

اصول بنیادی

دی ۲۳, ۱۳۹۸ به نام خدا پیش گفتار اصول کلی و فلسفه بنیادی                                          یکی از رمزآلودترین، ناشناخته ترین و اعجاب انگیزترین موضوع پیش روی انسان، مبحث شعور consciousness (هوشمندی یا آگاهی) است. از این دیدگاه، «شعور» نه انرژی است و…