وبسایت مرجع مکتب عرفان کیهانی حلقه

محمدعلی طاهری

روز جهانی دموکراسی

به نام خدا با سلام و نثار دعای خیر روز جهانی «دموکراسی» را به همه انسان هایی که در اندیشه و عمل خود به برابری انسان ها اعتقاد و باور دارند و برای اداره امور مردم یک مملکت به این…

روز جهانی بشردوستی

به نام خدا با سلام و نثار دعای خیر بشریت در برگیرنده معانی بسیاری از جمله اشاره به مجموع انسانها، همچنین نشانه رفتن وضع و کیفیت بشر بودن و چگونگی خصوصیت های بشری میباشد. اما از همه این‌ها مهمتر، تاکید…

روز جوان

به نام خدا با سلام و نثار دعای خیر امروزه در عصری زندگی میکنیم که جوانان آن بیش از هر عصر دیگری از امکانات متنوعی برخوردارند. امکاناتی که هر کدام از آنها را گذشتگاه حتی در خواب هم نمی دیدند.…

روز جهانی پناهندگان ۲۰۲۳

به نام خدا با سلام و نثار دعای خیر روز جهانی «پناهندگان» را گرامی داشته و به عنوان یک پناهنده و یک قربانی نقض حقوق بشر که راهی به جز گریختن از خانه و کاشانه و نجات جان خود را…

پاسخ به ستاد انتخاباتی آقای مهدوی فر به ادمینی آقای قائمی

به نام خدا امروز اطلاعیه ای از سوی ستاد به اصطلاح انتخاباتی آقای مهدوی فر به ادمینی جناب آقای قائمی صادر شد که ضمن درج عین اطلاعیه ایشان بنده نیز پاسخ سوالاتشان را جهت روشن شدن افکار مخاطبین به عنوان…