وبسایت مرجع مکتب عرفان کیهانی حلقه

محمدعلی طاهری

اپیدمی جهانی زامبی گری

به نام خدا با سلام و نثار دعای خیر گفته شد اپیدمی کرونا و لجام گسیختگی ویروس ها که مدت هاست آغاز شده، انتظار می رود انواع هوشمند تر آن نیز در آینده ای نه چندان دور به میدان بیایند.…

اپیدمی کرونا

به نام خدا با سلام و نثار دعای خیر با توجه به شیوع اپیدمی کرونا، مجددا برخی از مطالب پیش گفته در این مورد(همه این مطالب در دهه هشتاد شمسی مورد بررسی قرار گرفته است) یادآوری می گردد: ممکن است…

اطلاعیه – اپیدمی کرونا ۲

به نام خدا اکوسیستم و اپیدمی اکوسیستم  شعور اکوسیستم در برگیرنده نحوه کنترل و ارتباط بین کلیه ذرات کیهان با یکدیگر و کنترل و تعادل مابین آن هاست. در کیهان، هیچ ذره ای بدون ارتباط با سایر ذرات نمی تواند…

اطلاعیه – اپیدمی کرونا ۱

به نام خدا با توجه به شیوع اپیدمی کرونا سوالات متعددی در خصوص راه های مقابله و همچنین عدالت الهی در مورد از بین رفتن انسانها، کودکان و… شده که با توجه به اینکه همه این موارد در دهه های…