وبسایت مرجع مکتب عرفان کیهانی حلقه

محمدعلی طاهری

تعیین ساعت ارتباط

اگر معرفت‌پژوهان بعد از تعیین ساعت ارتباط در ایمیل ثبت‌نام قصد تغییر داشتند، از چه طریق باید این تغییر ساعت را به اطلاع استاد بزرگوار برسانند؟

 تا اطلاع ثانوی این مورد از طریق ایمیل با سابجکت/عنوان “دوره آموزش مجازی نظام قدیم” انجام می‌شود.
به زودی سایتی مرتبط با دوره‌های نظام قدیم راه‌اندازی شده و کلیه امور مربوطه از آن طریق انجام خواهد شد.

Loading