وبسایت مرجع مکتب عرفان کیهانی حلقه

محمدعلی طاهری

تعیین اصل بودن مدارک

آکادمی فرصت تعیین اصل بودن مدارک صادره برای افراد را ندارد ، گذشته از اینکه این موضوع جنجال برانگیز و مشکل ساز خواهد بود زیرا بسیاری از مربیان عزیز از جعلی بودن هولوگرام ها خبری نداشته اند و هر کسی اقدام به چاپ و فروش هولوگرام نموده است.
بنابراین ، در شرایط کنونی لازم است مربیان از مدارک آکادمی که در اختیارشان قرار خواهد گرفت ، استفاده کنند تا هم هزینه گزافی برای این موضوع صرف نکنند و هم اینکه اصل بودن مدارک محرز باشد.

Loading