وبسایت مرجع

مکتب عرفان کیهانی حلقه

تبریک عید فطر1401

به نام خدا

با سلام و نثار دعای خیر

عید فطر و جشن باز شدن درهای آسمانها و گشایش قلب ها و شرح صدری بر همه رهروان راه هفت آسمان آگاهی های الهی، مبارک باد. به ویژه آنان که برای چنین سفری از این ایام بهره برده و خودسازی نمودند و به شناخت قدر خویش (فهم و درک جایگاه خود در هستی و پی بردن به مقام خلیفه الهی خود) نایل آمدند.

با آرزوی توفیق الهی
بنیانگذار مکتب عرفان کیهانی حلقه: محمد علی طاهری
تورنتو: 2/می/2022 مصادف با 12/اردیبهشت/1401