وبسایت مرجع مکتب عرفان کیهانی حلقه

محمدعلی طاهری

تبریک سال نو میلادی ۲۰۲۳ مبارزه وحدت آمیز ملت ایران

به نام خدا

در سال نو میلادی ۲۰۲۳ ضمن تبریک به  مسیحیان جهان بویژه هموطنان مسیحی، مبارزه وحدت آمیز ملت ایران با قدرتمداران و ظالمین روزگار را خواستارم و امیدوارم این مردم در این سال بتوانند با اراده خود جلوی غارتگران و سارقین ثروت های ملی این مملکت را گرفته و برای همیشه دست ظالمین را از حریم میهن عزیزمان ایران، کوتاه کنند.

بنیانگذار بنیاد صلح طاهری و بنیانگذار مکتب عرفان کیهانی حلقه:
محمد علی طاهری
۱/ژانویه/۲۰۲۳ مصادف با ۱۱/دی/۱۴۰۱

Loading