Edit

وبسایت مرجع

مکتب عرفان کیهانی حلقه

تبریک روز پدر

در مکتب حقایق پیش ادیب عشق

هان ای پسر بکوش که روزی پدر شوی

دست از مس وجود چو مردان ره بشوی

تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی

با سلام و نثار دعای خیر

ضمن تبریک تولد حضرت علی(ع) و روز پدر، از همه دوستان عزیزی که پیام های محبت آمیز خود را به مناسبت این روز بزرگ ارسال کرده اند، تشکر و قدردانی می نمایم و به امید اینکه به کمک رحمانیت الهی، کیمیای عشق را در درون خود همچون مردان و زنان ره بیدار کنیم.

با آرزوی توفیق الهی
محمد علی طاهری