وبسایت مرجع مکتب عرفان کیهانی حلقه

محمدعلی طاهری

تبریک روز پدر

در مکتب حقایق پیش ادیب عشق

هان ای پسر بکوش که روزی پدر شوی

دست از مس وجود چو مردان ره بشوی

تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی

با سلام و نثار دعای خیر

ضمن تبریک تولد حضرت علی(ع) و روز پدر، از همه دوستان عزیزی که پیام های محبت آمیز خود را به مناسبت این روز بزرگ ارسال کرده اند، تشکر و قدردانی می نمایم و به امید اینکه به کمک رحمانیت الهی، کیمیای عشق را در درون خود همچون مردان و زنان ره بیدار کنیم.

با آرزوی توفیق الهی
محمد علی طاهری